Program

Ciklus razgovora/Conversation series

Subota, 24. 9. 2022. 

Muzej nauke i tehnike, Dobračina 51 vidi na mapi
Saturday, September 24, 2022 
Museum of Science and Technology, 51 Dobračina Street see on map

11:00 Uvodno obraćanje: Maja Lyon, autorka programa
11:00 Introduction speech: Maja Lyon, author of the program

11:15 Predavanje: Dr Ivanka Dunjić Jovanović: Metaverzum i psihoanaliza
11:15 Lecture: Dr Ivanka Dunjić Jovanović: Metaverse and Psychoanalysis

11:45 Panel-diskusija: Dr Ivanka Dunjić Jovanović, Prof dr Zorica Tomić i Prof dr Olivera Vuković: Metaverzum – stvaranje novih svetova
11:45 Panel discussion: Dr Ivanka Dunjić Jovanović, Prof. Dr Zorica Tomić and Prof. Dr Olivera Vuković: Metaverse — Creating New Worlds

12:45 Pauza/Pause

13:15 Predavanje: Maja Lyon: Crno-beli svet digitalnog – emocije koje život znače
13:15 Lecture: Maja Lyon: Black-and-White World of the Digital — Emotions that Make Life Meaningful

13: 50 Predavanje: Dr Danilo Pešić: Digitalno i nagon smrti
13: 50 Lecture: Danilo Pešić: Digital and the Death Drive

14:20 Prezentacija rezultata istraživanja: Dr Dobrinka Kuzmanović i dr Oliver Tošković
Iskustva mladih na internetu – vreme provedeno na internetu, onlajn i oflajn prijateljstva i rizična ponašanja mladih
14:20 Presentation of research results: Dr Dobrinka Kuzmanović and Dr Oliver Tošković:
Experiences of the Young People on the Internet — Time Spent on the Internet, Online and Offline Friendships and Risky Behaviour

15:10 Virtuelna prezentacija: Aleksandra Džambić i Željko Jovandić: Digitalna seksualnost – zadovoljenje ili frustracija
15: 10 Virtual presentation: Aleksandra Džambić and Željko Jovandić: Digital Sexuality — Satisfaction of Frustration

10. oktobar u 19 sati
Promocija kataloga i razgovor sa Urošem Krčadincem
October 10 at 7 p.m
Catalog promotion and conversation with Uroš Krčadinac

 

Da li se vrtimo u algoritamsko-monetizovanoj „začaranoj“ psihološkoj petlji iz koje ne prepoznajemo izlaz, i koje su posledice? I, konačno, da li digitalno, kao i slike, je tečnost koje ne uspeva da ugasi našu žeđ.

Filter

Izložba

Uroš Krčadinac – Svesvrstani bot

Današnji računarski programi mogu da generišu logotipe i reklame, mimove i pesme, realistične fotografije i apstraktne animacije, komercijalnu i političku propagandu. Kakvo je to društvo u kojem se mi, kao ljudi i korisnici ovih sistema, identifikujemo sa automatski generisanim simbolima? Društvo čije identitete usmeravaju algoritmi?
Izložba

Tanja Vujinović – The Core

The Core je serija audio-vizuelnih radova koji su nastali inspirisani događajima posvećenim elektronskoj plesnoj muzici i društvenom angažovanju ljudi uz pomoć avatara, a koji se dešavaju u društvenom VR habu The Center, koji je umetnica realizovala zajedno sa brojnim saradnicima.
Izložba

Stevan Kojić – randomSeed

randomSeed je generativna animacija pisana u p5.js programskom jeziku. U zavisnosti od međusobnog položaja izvora i horizonta, čestice pod uticajem gravitacije slobodno padaju kroz prazan prostor, sudaraju se ili se talože.
Izložba

Predrag Terzić – Otvoren poziv

Kroz vreme izolacije i čudnih informacija, počeo sam da se bavim slikom i prostorom na jedan tradicionalan način koji sam kasnije prebacivao u VR. Živimo u svetu u kome slika koja nam se javlja, kroz nove medije, ne mora automatski da znači da je odnos vezan za percepciju u smislu intersubjektivnog odnosa u kojem postoji referenca na nešto realno u odnosu između slike, posmatrača i viška imaginarnog.
Izložba

Nina Todorović – Achilles

Radovi iz ciklusa Dnevnik diskontinuiteta (Discontinuity Logbook) – dnevne beleške, reakcije na različite pojave i impulse, kratki komentari, utisci i tako dalje. Ciklus je započet kao serija klasičnih kolaža koji su se proširili u polje video-zapisa i animacije sa zvučnom podlogom.
Izložba

Nataša Teofilović – Autobiografije

Radovi su nastali u periodu 2019–2021, vremenu koje su generalno obeležili pandemija i sve njene posledice: životno nespokojstvo, izolacija, prinudno vraćanje u životni prostor, kao i opšta virtuelizacija rada i komunikacije.
Izložba

Milan Ličina – Fibra

Rad predstavlja delo digitalne generativne umetnosti u realnom vremenu, koje obuhvata oblikovanje podataka, dizajn scene i svetla, objedinjeno pod pojmom svetlosne instalacije.
Izložba

Maja Obradović – Moji pokušaji

U radu je kombinovan crtež na papiru sa odlivcma na papiru, što se uočava tek kada se priđe samom radu. Na taj način se otvara pitanje originala i kopije koje je aktuelno i u digitalnom svetu. Proces izrade zahteva repeticiju u slikanju, livenju i ispisivanju reči, kao i posebnu selekciju onih odlivaka reči koje „uspeju”.

Maja Lyon – Ciklus razgovora

Pandemija virusa kovid-19, označena i kao „nova realnost”, prisilila je najveći deo svetske populacije da se preseli ispred ekrana digitalnih uređaja i da veći deo svog svakodnevnog funkcionisanja prenese, manifestuje i konzumira posredstvom digitalne tehnologije i digitalnih medija.
Istraživanja

Dobrinka Kuzmanović, Oliver Tošković – Iskustva mladih na internetu

Tokom poslednje dve decenije, sa intenzivnijim korišćenjem digitalne tehnologije i interneta na globalnom nivou, aktivnosti i iskustva mladih na internetu sve su češće predmet interesovanja kako naučno-stručne, tako i šire javnosti. Aktuelna pandemija virusa kovid-19 doprinela je da onlajn okruženje postane „nova normalnost” za korisnike interneta svih uzrasta, uključujući i mlade.
Izložba

Dejan Vračarević – Co. URSOR

Umetnička instalacija nastala inspirisana ekranskim artefaktom – kurzorom kao interfejsom i našim digitalnim putokazom. Za potrebe umetničke instalacije kurzori su fizički kreirani sa prikačenim magnetima, kako bi ih posetioci pomerali po površinama na kojima ostaje trag njihovog kretanja, baš kao što i u digitalnom svetu ostavljamo trag svaki put kada istražujemo digitalne sadržaje.
Izložba

Darija Medić – #računari_144

#računari_144 je participativna spekulativna scenografija za reinterpretaciju naslovnica kultnog časopisa Računari, koji je izlazio u SFRJ pa potom SR Jugoslaviji jednom mesečno u kontinuitetu od 1984. do 1999. godine u izdanju izdavačke kuće BIGZ.
Izložba

Arpad Pulai – Da li je digitalno taktilno?

Delo ukazuje na paradoks digitalnog društva, kao i na lažan privid iskustva stečenog putem digitalnih medija. Ona ujedno ukazuje na virtuelnu predstavu čoveka koji želi da doživi taktilni nadražaj (nikada fizički stečeno iskustvo) kroz digitalni medij.