https://www.youtube.com/watch?v=fH8R7WAMUDY

Achilles, Eris, Palpitations / Sleep Deprivation

Nina Todorović

Radovi iz ciklusa Dnevnik diskontinuiteta (Discontinuity Logbook) – dnevne beleške, reakcije na različite pojave i impulse, kratki komentari, utisci i tako dalje.
Ciklus je započet kao serija klasičnih kolaža koji su se proširili u polje video-zapisa i animacije sa zvučnom podlogom. Materijali pronađeni na internetu su kombinovani sa fotografijama/video-zapisima koje umetniica svakodnevno pravi. Kao glavni motivi korišćene su vizuelne predstave grčkih mitoloških likova i primordijalnih božanstava koja nose određenu simboliku vezanu za specifičnu tematiku (ranjivost, gnev, komunikacija, nedostatak sna i tako dalje).

Konkretni radovi pokušavaju da dekonstruišu fenomen društvenih mreža, život u virtuelnom prostoru, nedostatak istinske komunikacije i lažne predstave o sebi i drugima (na društvenim mrežama smo svi jaki, nepovredivi, najlepši, najbolji, ali je vrlo malo dovoljno da se sruši slika koju o sebi gradimo u javnosti). Takođe ukazuju na pasivno-agresivne interakcije i nasilje koje se svakodnevno odvija u različitim oblicima i koje definitivno deformiše doskorašnje životne i moralne principe, kao i na preusmeravanje na novu, virtuelnu dimenziju kojoj moramo da se prilagodimo ili bivamo odbačeni.