O festivalu

Festival S. U. T. R. A

Najstariji festival u Srbiji posvećen spoju umetnosti, nauke i tehnologije.

Menjajući pokrovitelje tokom vremena, prošao je kroz turbulentne periode, jedno vreme bio na ivici opstanka, da bi konačno našao mesto u Muzeju nauke i tehnike. Na obostrano zadovoljstvo, Muzej je prepoznao značaj i kvalitet Festivala, čime je Festival osigurao svoje S. U. T. R. A.

A kako je počelo SUTRA?

Festival S. U. T. R. A. je nastao 2009. godine kao pilot-projekat u okviru trećeg Festivala nauke. U okviru festivalskog programa prikazani su naučno-umetnički filmovi u saradnji sa Naučnim filmskim festivalom iz Njujorka, a predstavljen je i softver Visikord, programera Davora Magdića (SAD). Drugi Festival S. U. T. R. A. realizovan je u okviru Festivala nauke 2010. godine. Treći Festival S. U. T. R. A. realizovan je u okviru Festivala nauke 2011. godine, u Galeriji Narodne banke Srbije. U Domu omladine Beograda Festival je održan četvrti i peti put (2013. i 2014), u okviru evropskog projekta Soft Control. Festival zvanično postaje projekat Muzeja nauke i tehnike 2016. godine, u svom šestom izdanju. Sedmi Festival S. U. T. R. A. (2017) je po prvi put imao tematski fokus („Mašina“).

“Tehnika nikada nije samo skup materijalnih stvari koje služe ostvarenju raznolikih ciljeva. Ona ih prevazilazi, i postaje jedan od glavnih faktora koji oblikuje društvo, a njen nivo razvoja određuje stepen razvijenosti i složenosti društvenih institucija i društvenih odnosa. Ona postavlja granicu mogućnosti saznanja i duhovnog života uopšte, i izvor je dinamizma cele kulturne sfere. Tehnika danas servisira ceo raspon čovekovih potreba od kulturnih i emotivnih do banalnih, bioloških, oblikuje i sam način njegovog života. Nema čoveka bez tehnike, kao ni bez društva.”

Milivoje PejčićTehnika i kultura, Prosveta Niš, 1988

Muzej nauke i tehnike je prihvatanjem Festivala S. U. T. R. A. kao sopstvenog projekta, obogatio svoju programsku delatnost. Napravio je prostor i produkcijsku platformu kako bi predstavio vezu umetnosti, tehnologije i nauke, angažovano odgovorio i na aktuelne fenomene i tehnologije, razmenio mišljenja, ideje i inovativne mogućnosti i povezao umetnike, naučnike, filozofe, inženjere, kreativce, decu, studente i penzionere.

Tokom trajanja Festivala, posetioci Muzeja su aktivno uključeni u njegove programe jer je ideja Festivala da pasivne posetioce pretvori u aktivne učesnike. Festival pruža nove perspektive koje su neophodne za razvoj pojedinaca i društva, postavljajući pitanja, kritikujući, pružajući odgovore, provocirajući i motivišući. U isto vreme istražuje preplete tehnologije, umetnosti, nauke i društva, sa naglaskom na njihovoj simbiozi i složenosti međusobnih odnosa. Otuda je i logično prisustvo umetnika, naučnika i naučnih institucija na jednom mestu, u zajedničkoj misiji.

Arhiva

 „Neusklađenost između naše prirodne ljudske osetljivosti i eksponencijalno rastuće snage tehnologije otvara vrata masovnoj ekstrakciji i monetizaciji naših misli, emocija i akcija – stvarajući mnoštvo štetnih nuspojava.“

2019