#računari_144

Darija Medić

#računari_144 je participativna spekulativna scenografija za reinterpretaciju naslovnica kultnog časopisa Računari, koji je izlazio u SFRJ pa potom SR Jugoslaviji jednom mesečno u kontinuitetu od 1984. do 1999. godine u izdanju izdavačke kuće BIGZ. Rad poziva posetioce/teljke da učestvuju u kreiranju naslovne strane za novi fiktivni broj 144 časopisa čiji je poslednji broj 143 izašao pre 23 godine, u februaru 1999. Ovaj časopis je obeležila dihotomija statusa prepoznatljivosti – sa jedne strane je odisao kvalitetom članaka koji su uticali na generacije programerskih zajednica.

Sa druge strane postao je svetski prepoznat po često kontraverznim seksualizovanim prikazima žena na naslovnim stranama u zagrljaju sa uređajima o kojima je časopis pisao. Računari je kao časopis obeležio godine kada personalni računar ulazi u kuće i dobija sve veću primenu, korisnički interfejs je više tekstualan nego grafički a internet se tek razvija, kao i narativ o tome šta su i za koga su kompjuteri.

Spekulativna scenografija sadrži konzistentne elemente vizuelnog identiteta ovog časopisa u samom okviru za naslovnu stranu, koji se kao ram uvećan prema ljudskoj veličini fizički nalazi u prostoru. Spremni za građenje budućeg kadra naslovnice, iza njega stoje istorijski primerci računara iz Muzeja nauke i tehnike koji nude protagonistima/kinjama scene da se pozicioniraju oko dve ravni. Scenografiju na bočnim zidovima uokviruje hronološka arhiva odabranih naslovnica, počevši od čuvenog broja 11 u kom su prvi put bile prikazane ženske noge, pa do eksplicitnijih scena naslovnih strana iz sredine '90-ih. Tako postavljen, rad nudi mogućnost sagledavanja tokova narativa kroz različite godine, kao i da se pojedini izloženi primerci časopisa listaju i istraže.

U prostoru je takođe obeleženo optimalno mesto za fotografa/kinju, a autori/ke su pozvani/e da objave svoje scene na društvenim mrežama koristeći haštag #računari_144 kako bi se našli u galeriji i arhivi naslovnih strana novog broja 144. Budući da je novo izdanje fiktivno a naslovnica iz 2022. postaje digitalna, tako format nije više ni ograničen na statičnu sliku i sva dostupna digitalna sredstva (kao što su vizuelni i audio filteri i efekti) su dobrodošla i pozvana za finalni prikaz.