Da li je digitalno taktilno?

Arpad Pulai

Da li je digitalno taktilno?
Arpad Pulai
Instalacija, 2022.

Delo ukazuje na paradoks digitalnog društva, kao i na lažan privid iskustva stečenog putem digitalnih medija. Ona ujedno ukazuje na virtuelnu predstavu čoveka koji želi da doživi taktilni nadražaj (nikada fizički stečeno iskustvo) kroz digitalni medij. Projektovano ljudsko telo intezivno pokušava da iskustva materijalne senzacije zameni digitalnom percepcijom.

Fizička komponenta, kao poligon za sticanje taktilnog iskustva, sastoji se iz prirodne strukture, fizičke predstave u formi tekstilnog reljefa. Predmet taktilne fascinacije su eksperimentalne tekstilne površine realizovane pomoću biomimetičkih principa generisanja.

Konstantnim konzumiranjem digitalne kulture dolazi do habituacije, odnosno oslabljene reakcije organizma na taktilna iskustva, a ova lakuna bi trebalo da bude prevaziđena kroz percepciju rada. Na kraju, rad nameće pitanje granice koja razdvaja korisno i štetno konzumiranje digitalne kulture. Takođe se postavlja pitanje da li se digitalna iskustva, odnosno digitalne senzacije mogu porediti sa iskustvom fizičkog senzacije i dodira.