Autobiografije

Nataša Teofilović

Nataša Teofilović
Autobiografije (Autobiography | Silence, 3D animacija, 2019, 2:08; Autobiography | Breathing, video-performans, 2021, 5:35; Autobiography | Healing, razgovor sa umetnicom, Konferencija Society and Art in a Forced Reality, Ars Electronica Garden Novi Sad, Dunavski dijalozi, 2021)
Video-triptih, 2022.

Video triptih sačinjen je od tri „autobiografije”: Autobiography | Silence, Autobiography | Breathing, Autobiography | Healing. Radovi su nastali u periodu 2019–2021, vremenu koje su generalno obeležili pandemija i sve njene posledice: životno nespokojstvo, izolacija, prinudno vraćanje u životni prostor, kao i opšta virtuelizacija rada i komunikacije. U kontekstu umetnosti i ovih radova, lično, privatno, intimno se invertuju izlaganjem i postaju javno. Iznuđeni bihevioralizam tematizuje lični rad na „lečenju” životnog prostora, kao i postepenu i sporu ličnu transformaciju usmerenu ka konstruktivnom i konstantno promenljivom načinu života.