Moji pokušaji

Maja Obradović

Kombinovan crtež na papiru, 2022.

U radu je kombinovan crtež na papiru sa odlivcma na papiru, što se uočava tek kada se priđe samom radu. Na taj način se otvara pitanje originala i kopije koje je aktuelno i u digitalnom svetu. Proces izrade zahteva repeticiju u slikanju, livenju i ispisivanju reči, kao i posebnu selekciju onih odlivaka reči koje „uspeju”. Belina papira između dva f-you odlivka zvučnija je nego bilo koji ton boje. Osetila sam tokom rada potrebu da pronađem i dobijem dubinu te banalne dve reči koju svi ponekad koristimo.

Figure nemaju lica, nemaju identitet i postaju deo beline/tišine između dve psovke, dva SMS-a, dve osobe koje ne mogu da realizuju želju i dve, a možda i bezbroj, otkucanih skraćenica.