Co. URSOR

Dejan Vračarević

Umetnička instalacija nastala inspirisana ekranskim artefaktom – kurzorom kao interfejsom i našim digitalnim putokazom. Za potrebe umetničke instalacije kurzori su fizički kreirani sa prikačenim magnetima, kako bi ih posetioci pomerali po površinama na kojima ostaje trag njihovog kretanja, baš kao što i u digitalnom svetu ostavljamo trag svaki put kada istražujemo digitalne sadržaje.

S obzirom da je radoznalost u prirodi čoveka, digitalne tehnologije apsolutno odgovaraju njegovom karakteru istraživača i konzumenta svih postojećih (uslovno dostupnih) digitalnih sadržaja. To zadovoljstvo ostavlja trag u digitalnom, ali i fizičkom svetu, govoreći odakle smo došli, šta radimo pa čak i kuda idemo, ili možda kuda treba da idemo!