Fibra

Milan Ličina

Svetlosna instalacija, 2022.

Rad predstavlja delo digitalne generativne umetnosti u realnom vremenu, koje obuhvata oblikovanje podataka, dizajn scene i svetla, objedinjeno pod pojmom svetlosne instalacije.
Posvećen je fenomenu upijanja informacija sa mreže bez posebne provere. Rad ukazuje i na svesno pozicioniranje mašina (odnosno automatizovanih robota iz pogona pretraživača) kao nepogrešivih autoriteta i argumenata, dajući im funkciju „više sile”. Sa tim u vezi su iskorišćeni pojmovi suđaje i proročice u likovnom tretmanu dela. Upotreba ovakve simbolike implicira osećaj duhovnosti koji nevidljiva sila budi svojim postojanjem, dok istovremeno označava mudrost i nepogrešivost koju pripisujemo tehnologiji.

Pored digitalnog aspekta rada, fizički je prisutna preslica sa vretenom, koja neprekidno prede digitalnu nit–fibru naših trenutnih situacija kojima se prepuštamo nakon provere koja traje manje od 47 milisekundi. Monotono, mehaničko kretanje ujedno ukazuje na to da su ponuđeni izbori isključivo rezultat precizne automatizacije.

Instalacija teži da postavi pitanje iz kog razloga čak i sopstvenu intuiciju potčinjavamo logici algoritama i da li je takvo nastojanje u vezi sa sujeverjem koje prenosimo u kolektivnom nesvesnom?