randomSeed

Stevan Kojić

Generativna animacija, 2022.
randomSeed je generativna animacija pisana u p5.js programskom jeziku. U zavisnosti od međusobnog položaja izvora i horizonta, čestice pod uticajem gravitacije slobodno padaju kroz prazan prostor, sudaraju se ili se talože. Animacija briše ekran i počinje iznova svakih desetak sekundi postavljajući sve vrednosti u nove nasumične digitalne odnose čija se prirodnost postiže randomSeed funkcijom.